یک پسر جوان هنگامی که پدرش کشته می شود یتیم می شود. سالها بعد، این پسر تبدیل به یک مبارز با استعداد و مرگبار در هنرهای رزمی شده و به دنبال گرفتن انتقام پدرش بود. او برای پنهان کردن هویت واقعی خود، خود را ” چشم مار ” می نامد ، نامی که با الهام از تماشای قاتل پدرش او را مجبور به انداختن یک جفت تاس سنگین کرده تا سرنوشت او مشخص شود و منجر به کشته شدن او شد… زیرنویس فیلم Snake Eyes: G.I. Joe Origins 2021 از ایران زیرنویس قابل دانلود است.

A young boy is orphaned when his father is murdered. Years later, the boy has grown into a talented and deadly martial arts fighter, driven by a desire to avenge his father. To conceal his true identity, he calls himself “Snake Eyes”, a name inspired by watching his father’s murderer force him to roll a pair of weighted dice to determine his fate, killing him when he rolled double ones.