جستجوی زیرنویس
Poster

دانلود زیرنویس Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록) 2020

بیشتر بدانید:imdb

دانلود زیرنویس فارسی Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록) 2020 ,persian Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록) 2020 subtitle, زیرنویس فارسی Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록) 2020 نسخه بدون سانسور ,zirnevis farsi Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록) 2020 ,subtitle for Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록) 2020 , ترجمه فارسی Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록) 2020


دانلود زیرنویس انگلیسی Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록) 2020

زیرنویس مورد نظر خود را نیافتید؟ :جستجوی دیگر قسمت های Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록)

جدیدترین زیرنویسها
 • Year: 2020
 • Farsi/Persian
  • .Record.Of.Youth.E06.HDTV.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹@asianmovie ترجمه حرفه ای با تیم 🌹  

 • Farsi/Persian
  • .Record.Of.Youth.E05.HDTV.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹@asianmovie ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • .Record.Of.Youth.E04.NF.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹@asianmovie ترجمه حرفه ای با تیم 🌹  

 • Farsi/Persian
  • .Record.Of.Youth.E04.HDTV.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹@asianmovie ترجمه حرفه ای با تیم 🌹  

 • Farsi/Persian
  • .Record.Of.Youth.E03.NF.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹@asianmovie ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • .Record.Of.Youth.E03.HDTV.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹@asianmovie ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • .Record.Of.Youth.E02.NF.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹@asianmovie ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • .Record.Of.Youth.E02.HDTV.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹@asianmovie ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • .Record.Of.Youth.E01.NF.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹@asianmovie ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • .Record.Of.Youth.E01.HDTV.🌹AsianMoviee.ir🌹
  By asiamovie

  🌹@asianmovie ترجمه حرفه ای با تیم 🌹 

 • Farsi/Persian
  • 青春记录_청춘기록_Record.of.Youth.E06.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - SaMaA - Azadeh2391 @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 青春记录_청춘기록_Record.of.Youth.E05.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - SaMaA - Azadeh2391 @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 青春记录_청춘기록_Record.of.Youth.E04.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - SaMaA - Azadeh2391 @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 青春记录_청춘기록_Record.of.Youth.E03.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - SaMaA - Azadeh2391 @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 青春记录_청춘기록_Record.of.Youth.E02.1080p.NF.WEB-DL(PersianDreamTeam)
  • 青春记录_청춘기록_Record.of.Youth.E01.1080p.NF.WEB-DL(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - SaMaA - Azadeh2391 @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 青春记录_청춘기록_Record.of.Youth.E02.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - SaMaA - Azadeh2391 @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 青春记录_청춘기록_Record.of.Youth.E01.(PersianDreamTeam)
  By Persian Dream Team

  LILIAM - SaMaA - Azadeh2391 @PersianDreamTeam  

 • Farsi/Persian
  • 청춘기록~Record Of Youth E06_HD.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگر🌹 

 • Farsi/Persian
  • 청춘기록~Record Of Youth E05_HD.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرا🌹 

 • Farsi/Persian
  • 청춘기록~Record Of Youth E04_HD.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرا🌹 

 • Farsi/Persian
  • 청춘기록~Record Of Youth E03_HD.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرام🌹 

 • Farsi/Persian
  • 청춘기록~Record Of Youth E02_HD.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • 청춘기록~Record Of Youth E01_HD.[@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹 

 • Farsi/Persian
  • 청춘기록.Record.Of.Youth.E06.WEB-DL ❤️(Barcode)❤️
  • 청춘기록.Record.Of.Youth.E06.HD ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤@Barcodesubtitle❤  

 • Farsi/Persian
  • 청춘기록.Record.Of.Youth.E05.WEB-DL ❤️(Barcode)❤️
  • 청춘기록.Record.Of.Youth.E05.HD ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤@Barcodesubtitle❤  

 • Farsi/Persian
  • 청춘기록.Record.Of.Youth.E04.WEB-DL ❤️(Barcode)❤️
  • 청춘기록.Record.Of.Youth.E04.HD ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤@Barcodesubtitle❤  

 • Farsi/Persian
  • 청춘기록.Record.Of.Youth.E03.WEB-DL ❤️(Barcode)❤️
  • 청춘기록.Record.Of.Youth.E03.HD ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤@Barcodesubtitle❤  

 • Farsi/Persian
  • 청춘기록.Record.Of.Youth.E02.WEB-DL ❤️(Barcode)❤️
  • 청춘기록.Record.Of.Youth.E02.HD ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤@Barcodesubtitle❤  

 • Farsi/Persian
  • 청춘기록.Record.Of.Youth.E01.WEB-DL ❤️(Barcode)❤️
  • 청춘기록.Record.Of.Youth.E01.HD ❤️(Barcode)❤️
  By Mary_fall

  ❤@Barcodesubtitle❤  

 • Farsi/Persian
  • Record.of.Youth.S01E02.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor🌸KoreLand🌸
  By CLONER94

  .ترجمه ما نیست .AppleTor زمانبندی و بهینه سازی شده توسط اپلیکیشن کره لند برای کیفیت وب دی ال 

 • Farsi/Persian
  • Record.of.Youth.S01E01.1080p.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor🌸KoreLand🌸
  By CLONER94

  .ترجمه ما نیست .AppleTor زمانبندی و بهینه سازی شده توسط اپلیکیشن کره لند برای کیفیت وب دی ال 

 • Farsi/Persian
  • Record.Of.Youth.E06.WEB-DL.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Record.Of.Youth.E06.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Record.Of.Youth.E05.Web-DL.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Record.Of.Youth.E05.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Record.Of.Youth.E04.WEB-DL.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Record.Of.Youth.E04.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Record.Of.Youth.E03.WEB-DL.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Record.Of.Youth.E03.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Record.Of.Youth.E02.Web-DL.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Record.Of.Youth.E02.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Record.Of.Youth.E01.Web-DL.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Record.Of.Youth.E01.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • 🌻 Record Of Youth.E06.sunflowermag-WEB-DL 🌻
  By sunflowermag

  عضو شوید @sunflowermag برای‌ حمایت از ما در کانال مجله  

 • Farsi/Persian
  • 🌻 Record Of Youth.E06.sunflowermag-HDTV 🌻
  By sunflowermag

  عضو شوید @sunflowermag برای‌ حمایت از ما در کانال مجله  

 • Farsi/Persian
  • 🌻 Record Of Youth.E05.sunflowermag-WEB-DL 🌻
  By sunflowermag

  عضو شوید @sunflowermag برای‌ حمایت از ما در کانال مجله  

 • Farsi/Persian
  • 🌻 Record Of Youth.E05.sunflowermag-HDTV 🌻
  By sunflowermag

  عضو شوید @sunflowermag برای‌ حمایت از ما در کانال مجله  

 • Farsi/Persian
  • 🌻 Record Of Youth.E04.sunflowermag-WEB-DL 🌻
  By sunflowermag

  عضو شوید @sunflowermag برای‌ حمایت از ما در کانال مجله  

 • Farsi/Persian
  • 🌻 Record Of Youth.E04.sunflowermag-HDTV 🌻
  By sunflowermag

  عضو شوید @sunflowermag برای‌ حمایت از ما در کانال مجله  

 • Farsi/Persian
  • 🌻 Record Of Youth.E03.sunflowermag-WEB-DL 🌻
  By sunflowermag

  عضو شوید @sunflowermag برای‌ حمایت از ما در کانال مجله  

 • Farsi/Persian
  • 🌻 Record Of Youth.E03.sunflowermag-HDTV 🌻
  By sunflowermag

  عضو شوید @sunflowermag برای‌ حمایت از ما در کانال مجله  

 • Farsi/Persian
  • 🌻 Record Of Youth.E02.sunflowermag-WEB-DL 🌻
  By sunflowermag

  عضو شوید @sunflowermag برای‌ حمایت از ما در کانال مجله 

 • Farsi/Persian
  • 🌻 Record Of Youth.E02.sunflowermag-HDTV 🌻
  By sunflowermag

  عضو شوید @sunflowermag برای‌ حمایت از ما در کانال مجله 

 • Farsi/Persian
  • 🌻 Record Of Youth.E01.sunflowermag-WEB-DL 🌻
  By sunflowermag

  عضو شوید @sunflowermag برای‌ حمایت از ما در کانال مجله  

 • Farsi/Persian
  • 🌻 Record Of Youth.E01.sunflowermag-HDTV 🌻
  By sunflowermag

  عضو شوید @sunflowermag برای‌ حمایت از ما در کانال مجله  

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth-Record.Ep06.NEXT.NF
  • 청춘기록-Record-of-Youth.Ep06.NEXT.NF
  By ParkMinYoung

  𝐄𝟎𝟔 𝐍𝐄𝐗𝐓 - Duration 1h.20m.46s | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ // 𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔𝚜 𝚝𝚘 𝙰𝙽𝙰𝙽𝙶𝟸𝟷𝟿𝟼 𝚏𝚘𝚛 𝚛𝚒𝚙𝚙𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚞𝚋𝚝𝚒𝚝𝚕𝚎 //  

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth-Record.Ep05.NEXT.NF
  • 청춘기록-Record-of-Youth.Ep05.NEXT.NF
  By ParkMinYoung

  𝐄𝟎𝟓 𝐍𝐄𝐗𝐓 - Duration 1h.06m.18s | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ // 𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔𝚜 𝚝𝚘 𝙰𝙽𝙰𝙽𝙶𝟸𝟷𝟿𝟼 𝚏𝚘𝚛 𝚛𝚒𝚙𝚙𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚞𝚋𝚝𝚒𝚝𝚕𝚎 // *Note: Fixed Timing Errors 

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth-Record.Ep04.NEXT.NF
  • 청춘기록-Record-of-Youth.Ep04.NEXT.NF
  By ParkMinYoung

  𝐄𝟎𝟒 𝐍𝐄𝐗𝐓 - Duration 1h.13m.28s | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ // 𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔𝚜 𝚝𝚘 𝙰𝙽𝙰𝙽𝙶𝟸𝟷𝟿𝟼 𝚏𝚘𝚛 𝚛𝚒𝚙𝚙𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚞𝚋𝚝𝚒𝚝𝚕𝚎 

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth-Record.Ep03.NEXT.NF
  • 청춘기록-Record-of-Youth.Ep03.NEXT.NF
  By ParkMinYoung

  𝐄𝟎𝟑 𝐍𝐄𝐗𝐓 - Duration 1h.06m.57s | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ // 𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔𝚜 𝚝𝚘 𝙰𝙽𝙰𝙽𝙶𝟸𝟷𝟿𝟼 𝚏𝚘𝚛 𝚛𝚒𝚙𝚙𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚞𝚋𝚝𝚒𝚝𝚕𝚎 // *Note: Fixed Timing Errors 

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth-Record.Ep02.NEXT.NF
  • 청춘기록-Record-of-Youth.Ep02.NEXT.NF
  By ParkMinYoung

  𝐄𝟎𝟐 𝐍𝐄𝐗𝐓 - Duration 1h.16m.39s | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ // 𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔𝚜 𝚝𝚘 𝙰𝙽𝙰𝙽𝙶𝟸𝟷𝟿𝟼 𝚏𝚘𝚛 𝚛𝚒𝚙𝚙𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚞𝚋𝚝𝚒𝚝𝚕𝚎 // *Note: Fixed Timing Errors 

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth-Record.Ep01.NEXT.NF
  • 청춘기록-Record-of-Youth.Ep01.NEXT.NF
  By ParkMinYoung

  𝐄𝟎𝟏 𝐍𝐄𝐗𝐓 - Duration 1h.10m.56s | 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗲 𝗼𝗻: instagram.com/parkminyoungsubs/ -𝗮𝗻𝗱- 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗲 𝗼𝗻: ko-fi.com/parkminyoungsubs -𝗼𝗿- paypal.me/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝗬𝗼𝘂 ☺ ~ // 𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔𝚜 𝚝𝚘 𝙰𝙽𝙰𝙽𝙶𝟸𝟷𝟿𝟼 𝚏𝚘𝚛 𝚛𝚒𝚙𝚙𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚞𝚋𝚝𝚒𝚝𝚕𝚎 

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP06.200922.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP06.200922.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced (100%) to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:20:45. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP06.200922.1080p.TViNG.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi-NF
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP06.200922.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP06.200922.1080p.TViNG.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi-NF
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP06.200922.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL Deresisi (TViNG) version. May work with AppleTor and 0utlaw version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP06.1080p.NF.WEB-DL.x264
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP06.1080p.NF.WEB-DL.x264
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to NF WEB-DL version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP05.200921.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP05.200921.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced (100%) to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:06:18. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP05.200921.1080p.TViNG.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi-NF
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP05.200921.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP05.200921.1080p.TViNG.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi-NF
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP05.200921.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL Deresisi (TViNG) version. May work with AppleTor and 0utlaw version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP05.1080p.NF.WEB-DL.x264
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP05.1080p.NF.WEB-DL.x264
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to NF WEB-DL version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP04.200915.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP04.200915.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced (100%) to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:13:28. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP04.200915.1080p.TViNG.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi-NF
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP04.200915.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP04.200915.1080p.TViNG.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi-NF
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP04.200915.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL Deresisi (TViNG) version. May work with AppleTor and 0utlaw version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP04.1080p.NF.WEB-DL.x264
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP04.1080p.NF.WEB-DL.x264
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to NF WEB-DL version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP03.200914.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP03.200914.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced (100%) to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:06:57. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP03.200914.1080p.TViNG.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi-NF
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP03.200914.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP03.200914.1080p.TViNG.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi-NF
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP03.200914.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL Deresisi (TViNG) version. May work with AppleTor and 0utlaw version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP03.1080p.NF.WEB-DL.x264
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP03.1080p.NF.WEB-DL.x264
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to NF WEB-DL version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP02.200908.HDTV.H264-NEXT-NF-V2
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP02.200908.HDTV.H264-NEXT-NF-V2
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced (100%) to HDTV NEXT version. English lines added. Added one missing translated line. Runtime: 01:16:38. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP02.200908.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP02.200908.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced (100%) to HDTV NEXT version. English lines added. Runtime: 01:16:38. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP02.200908.1080p.TViNG.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi-NF.1080p.TViNG.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi-NF
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP02.200908.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP02.200908.1080p.TViNG.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi-NF
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP02.200908.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL Deresisi (TViNG) version. May work AppleTor and 0utlaw version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP02.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP02.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-SH3LBY
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to NF WEB-DL version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP01.200907.HDTV.H264-NEXT-NF
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP01.200907.HDTV.H264-NEXT-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced (100%) to HDTV NEXT version. English lines added. Updated pre-show notice translation (thanks to r/translator at Reddit). Runtime: 01:10:55. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP01.200907.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP01.200907.1080p.1080p.TViNG.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi-NF
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP01.200907.1080p.TViNG.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi-NF
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP01.200907.1080p.TViNG.WEB-DL.H264.AAC-AppleTor-NF
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to WEB-DL AppleTor (TViNG) version. May work Deresisi and 0utlaw version. Updated pre-show notice translation (thanks to r/translator at Reddit). Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP01.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 青春记录.청춘기록-Youth.Record.EP01.1080p.NF.WEB-DL.AAC2.0.H265-Ao
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP01.1080p.NF.WEBRip.DDP2.0.x264-SH3LBY
  • 青春记录.청춘기록-Record.of.Youth.EP01.1080p.NF.WEB-DL.AAC2.0.H265-Ao
  By TteokbokkiSubs

  [NETFLIX] Synced to NF WEB-DL version. Follow TTEOKBOKKIsubs on Twitter for Subtitle updates.  

 • English
  • 청춘기록ㅡRecord of YouthㅡEP05-NEXT.NF
  By bejakaceh

  @bioskopaceh21 <> Link Video > https://ift.tt/2FZbQZL 

 • English
  • 청춘기록ㅡRecord of YouthㅡEP04-NEXT.NF
  By bejakaceh

  @bioskopaceh21 | link vid > https://ift.tt/32x3Hoj 

 • English
  • 청춘기록-Youth.Record.EP02.200908.HDTV.H264-NEXT-NF
  By bejakaceh

  @bioskopaceh21 || Link Video >> https://ift.tt/32aha5f 

 • English
  • 청춘기록-Youth.Record.EP01.200907.HDTV.H264-NEXT-NF
  By bejakaceh

  link vid https://ift.tt/3byU0bW || @bioskopaceh21 

 • English
  • 청춘기록-Record-Of-Youth-E06-WEB-DL-NF
  By ANANG2196

   

 • English
  • 청춘기록-Record-Of-Youth-E05-WEB-DL-NF
  By ANANG2196

   

 • English
  • 청춘기록-Record-Of-Youth-E04-WEB-DL-NF
  By ANANG2196

   

 • English
  • 청춘기록-Record-Of-Youth-E03-WEB-DL-NF
  By ANANG2196

   

 • English
  • 청춘기록-Record-Of-Youth-E02-WEB-DL-NF
  By ANANG2196

   

 • English
  • 청춘기록-Record-Of-Youth-E01-WEB-DL-NF
  By ANANG2196

   

 • English
  • 청춘기록-Record-of-Youth.Ep06.NEXT.NF
  By bejakaceh

  @bioskopaceh21 /|\ Link Video >https://ift.tt/30g7WTZ 

 • English
  • 청춘기록-Record of Youth.E03.NEXT.NF
  By bejakaceh

  @bioskopaceh21 || Link Vid > https://ift.tt/2FDPyNm 

 • English
  • Record.of.Youth.S01E06.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix, works withall WEBRip/WEB-DL  

 • English
  • Record.of.Youth.S01E05.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix, works withall WEBRip/WEB-DL  

 • English
  • Record.of.Youth.S01E04.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix, works withall WEBRip/WEB-DL  

 • English
  • Record.of.Youth.S01E03.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix, works withall WEBRip/WEB-DL  

 • English
  • Record.of.Youth.S01E02.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix, works withall WEBRip/WEB-DL  

 • English
  • Record.of.Youth.S01E01.WEBRip.Netflix.en
  By Phat Huu

  Official subtitle from Netflix, works withall WEBRip/WEB-DL  

 • Spanish
  • Record.of.Youth.E01.(Netflix originales + ver NEXT)
  By xoc85

  🅽🅴🆃🅵🅻🅸🆇 ..▐❣ᗩSIᗩSᑌᗷTITᑌᒪOSSᖇT.ᗷᒪOGSᑭOT.ᑕOᗰ❣▐.. 

Record of Youth (2020)

دانلود زیرنویس Record of Youth 2020
TV Series نوع :
melodrama, youth, modeling, fashion,zirnevis Record of Youth (2020) , دانلود زیرنویس فارسی TV Series Record of Youth (2020) کلمات کلیدی:
1 تعداد فصل ها:
2020 سال :
70 دقیقه مدت زمان فیلم :
کشور درجه
India 13
Indonesia 13+
Singapore M18
South Korea 15
United States TV-14
درجه سنین:
7.9 امتیاز:
97 تعداد امتیازات:
Korean زبان های فیلم :
South Korea کشور:
Drama ژانر:
Drama, Romance ژانرهای فیلم :
Color سیاه سفید / رنگی:
Dolby Digital موزیک:
نام نقش
Gil Ho Ahn (16 episodes, 2020)
کارگردان:
نام در نقش:
Bo-Gum Park Sa Hye Jun
So-dam Park Ahn Jeong Ha
Woo-Seok Byeon Won Hae Hyo
Kwon Soo-Hyeon Kim Jin Woo
Hie-ra Ha Han Ae Sook
Jin-hie Han Sa Min Ki
Yoo-Jung Jo Won Hae Na
Jae-won Lee Sa Kyeong Jun
Su-Young Park Sa Young Nam
Ae-ra Shin Kim Yi Young
Dong-mi Shin Lee Min Jae
Min-sung Jung Kim Jang Man
Chang-Hoon Lee Lee Tae Soo
Seung-Joon Lee Charlie Jung
Se-Hyun Park Choi Soo Bin
Seong-yeon Park Lee Kyung Mi
So-min Yang Hair salon director
Kim Hye-Yoon Lee Bo Ra (makeup artist)
Kang-Seob Park Manager
Sang-won Seo Won Tae Kyeong
Jang Yi-Jung Kim Jin Ri
بازیگران:
 • Two actors and a makeup artist fight to make their own way in a world that weighs the backgrounds they were born into more than their dreams. - (Source: Netflix)
خلاصه داستان:
نام سال کشور نظر
Chungchungirok original title
Youth Record Asia English title, literal title
Chungchungirok Canada French title
Chungchungirok Canada English title
Πειστήριο Νεότητας Greece
Record of Youth India Hindi title
Chungchungirok India English title
Record of Youth World-wide English title
The Moment World-wide English title, working title
همچنین این فیلم در کشورها با نام های مختلفی شناخته میشود:

دانلود زیرنویس رکورد جوانان 2020

4fvbg54w3

طراحی توسط لوکس نت طراحی توسط لوکس نت
کانال فیلم در تلگرام , کانال دانلود فیلم تلگرام

کانال تلگرام فیلم
logo-samandehi