جستجوی زیرنویس
Poster

دانلود زیرنویس Defending Jacob - فصل اول 2020

بیشتر بدانید:imdb

دانلود زیرنویس فارسی Defending Jacob - فصل اول 2020 ,persian Defending Jacob - فصل اول 2020 subtitle, زیرنویس فارسی Defending Jacob - فصل اول 2020 نسخه بدون سانسور ,zirnevis farsi Defending Jacob - فصل اول 2020 ,subtitle for Defending Jacob - فصل اول 2020 , ترجمه فارسی Defending Jacob - فصل اول 2020


دانلود زیرنویس انگلیسی Defending Jacob - فصل اول 2020

زیرنویس مورد نظر خود را نیافتید؟ :جستجوی دیگر قسمت های Defending Jacob - فصل اول

جدیدترین زیرنویسها
 • Year: 2020
 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E08.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E08.WEB.h264-TRUMP
  • Defending.Jacob.S01E08.HDR.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E08.720p.WEB.H264-FiASCO
  • Defending.Jacob.S01E08.10bit.x265.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E08.10bit.x265.720p.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E08.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-RMTeam
  • Defending.Jacob.S01E08.1080p.WEB.H264-FiASCO
  By Morteza_Lkz

  📮 Lkzمرتضی 📮 

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E08.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E08.WEB.h264-TRUMP
  • Defending.Jacob.S01E08.WEB
  • Defending.Jacob.S01E08.HDR.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E08.720p.WEB.H264-FiASCO
  • Defending.Jacob.S01E08.10bit.x265.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E08.10bit.x265.720p.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E08.10bit.x265.720.WEBRip-30NAMA
  • Defending.Jacob.S01E08.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-RMTeam
  • Defending.Jacob.S01E08.1080p.WEB.H264-FiASCO
  By Night_walker77

  🔴 30nama | وحید فرحناکی 🔴 

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E07.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E07.Job.720p/1080p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E07.Job.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E07.HDR.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E07.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E07.10bit.x265.720p.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E07.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-RMTeam
  • Defending.Jacob.S01E07.1080p.WEB.h264-TRUMP
  By Morteza_Lkz

  📮 Lkzمرتضی 📮 

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E07.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E07.WEB-DL
  • Defending.Jacob.S01E07.Job.720p/1080p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E07.Job.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E07.HDR.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E07.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E07.10bit.x265.720p.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E07.10bit.x265.720.WEBRip-30NAMA
  • Defending.Jacob.S01E07.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-RMTeam
  • Defending.Jacob.S01E07.1080p.WEB.h264-TRUMP
  By Night_walker77

  🔴 30nama | وحید فرحناکی 🔴 

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E06.Wishful.Thinking.WEB.H264-TRUMP
  • Defending.Jacob.S01E06.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E06.WEB-DL Releases
  • Defending.Jacob.S01E06.720p.WEB.H264-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E06.2160p.ATVP.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E06.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-RMTeam
  • Defending.Jacob.S01E06.1080p.WEB.H264-GHOSTS
  By Morteza_Lkz

  📮 Lkzمرتضی 📮 

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E06.Wishful.Thinking.720p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E06.Wishful.Thinking.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E06.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E06.WEB-DL
  • Defending.Jacob.S01E06.HDR.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E06.720p.WEB.H264-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E06.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E06.10bit.x265.720p.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E06.10bit.x265.720.WEBRip-30NAMA
  • Defending.Jacob.S01E06.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-RMTeam
  By Night_walker77

  🔴 30nama | وحید فرحناکی 🔴 

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E05.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E05.HDR.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E05.720p.WEB.H264-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E05.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E05.10bit.x265.720p.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E05.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-RMTeam
  • Defending.Jacob.S01E05.1080p.WEB.H264-GHOSTS
  By Night_walker77

  🔴 30nama | وحید فرحناکی 🔴 

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E05.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E05.Visitors.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E05.Visitors.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E05.HDR.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E05.720p.WEB.H264-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E05.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E05.1080p.WEB.H264-GHOSTS
  By Morteza_Lkz

  📮 Lkz مرتضی 📮 

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E05.Visitors.CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E05.Visitors.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E05.Visitors.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E05.10bit.x265.WEBRip-30NAMA
  • Defending.Jacob.S01E05.10bit.x265.720.WEBRip-30NAMA
  • Defending.Jacob.S01E05.10bit.x265.480.WEBRip-30NAMA
  • Defending.Jacob.S01E05.10bit.x265.1080.WEBRip-30NAMA
  By Night_walker77

  🔴 30nama | وحید فرحناکی |T: 49:08🔴 

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E04.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E04.720p.WEB.H264-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E04.2160p.ATVP.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E04.2160p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E04.10bit.x265.720p.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E04.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-RMTeam
  • Defending.Jacob.S01E04.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E04.1080p.WEB.H264-GHOSTS
  By Morteza_Lkz

  📮 Lkz مرتضی 📮 

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E04.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E04.720p.WEB.H264
  • Defending.Jacob.S01E04.2160p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265
  • Defending.Jacob.S01E04.10bit.x265.720p.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E04.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-RMTeam
  • Defending.Jacob.S01E04.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E04.1080p.WEB.H264
  By Night_walker77

  🔴 30nama | وحید فرحناکی 🔴 

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E04.10bit.x265.720p.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E04.10bit.x265.720.WEBRip-2CH-30NAMA
  • Defending.Jacob.S01E04.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-RMTeam
  • Defending.Jacob.S01E04.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E04.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-30NAMA
  By Night_walker77

  🔴 30nama | وحید فرحناکی | T: 49:30🔴 

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E03.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E03.Poker.Faces.720p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E03.Poker.Faces.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E03.2160p.ATVP.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E03.2160p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E03.1080p.WEB.H264-GHOSTS
  By Morteza_Lkz

  📮 Lkz مرتضی 📮 

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E03.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E03.WEB.x264-PHOENiX
  • Defending.Jacob.S01E03.Poker.Faces.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Defending.Jacob.S01E03.Poker.Faces.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E03.Poker.Faces.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • Defending.Jacob.S01E03.HDR.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E03.720p.WEB.x265-MiNX
  • Defending.Jacob.S01E03.720p.ATVP.WEB-DL.H.264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E03.1080p.WEB.H264-GHOSTS
  By Ali_EmJay

  🔴 30nama | Ali EmJay 🔴 

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E02.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E02.Everything.Is.Cool.720p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E02.Everything.Is.Cool.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E02.720p.WEB.H264-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E02.2160p.ATVP.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E02.2160p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E02.1080p.WEB.H264-GHOSTS
  By iredprincess

  Duration: 45:42 🔴 30nama | iredprincess, وحید فرحناکی 🔴  

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E02.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E02.Everything.Is.Cool.720p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E02.Everything.Is.Cool.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E02.720p.WEB.H264-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E02.2160p.ATVP.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E02.2160p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E02.1080p.WEB.H264-GHOSTS
  By Morteza_Lkz

  📮 Lkzمرتضی 📮 

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E02.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E02.720p.WEB.H264-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E02.2160p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E02.10bit.x265.720p.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E02.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-RMTeam
  • Defending.Jacob.S01E02.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E02.1080p.WEB.H264-GHOSTS
  By iredprincess

  🔴 30nama | iredprincess, وحید فرحناکی 🔴  

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E01.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E01.Pilot.720p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E01.Pilot.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E01.720p.WEB.H264-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E01.2160p.ATVP.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E01.2160p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E01.1080p.WEB.H264-GHOSTS
  By Morteza_Lkz

  📮 Lkz مرتضی 📮 

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E01.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E01.720p.WEB.H264-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E01.2160p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E01.10bit.x265.720p.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E01.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-RMTeam
  • Defending.Jacob.S01E01.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E01.1080p.WEB.H264-GHOSTS
  By Night_walker77

  🔴 30nama | وحید فرحناکی 🔴 

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01.WEB.h264-TRUMP
  • Defending.Jacob.S01.WEB
  • Defending.Jacob.S01.HDR.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01.720p.WEB.H264-FiASCO
  • Defending.Jacob.S01.10bit.x265.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01.10bit.x265.720p.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01.10bit.x265.720.WEBRip-30NAMA
  • Defending.Jacob.S01.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-RMTeam
  • Defending.Jacob.S01.1080p.WEB.H264-FiASCO
  By Night_walker77

  🔴 30nama | تمامی قسمت‌ها 🔴 

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01.All.Episodes.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01.All.Episodes.WEB.h264-TRUMP
  • Defending.Jacob.S01.All.Episodes.Job.720p/1080p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01.All.Episodes.Job.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01.All.Episodes.HDR.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01.All.Episodes.720p.WEB.H264-FiASCO
  • Defending.Jacob.S01.All.Episodes.10bit.x265.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01.All.Episodes.10bit.x265.720p.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01.All.Episodes.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-RMTeam
  • Defending.Jacob.S01.All.Episodes.1080p.WEB.H264-FiASCO
  By Morteza_Lkz

  ⚡ تمامی قسمت ها ⚡ 📮 Lkzمرتضی 📮 

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01.720p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-CasStudio.JiG
  By JiG

  ترجمه از : وحــيد فرحناکي قسمت 8 فقط هماهنگ نبود هماهنگ با نسخه وب از جیگ برای اطلاعات بیشتر به کانال زیر مراجعه کنید @Bluray1080pJiG  

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E04.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E04.720p.WEB.H264
  • Defending.Jacob.S01E04.2160p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265
  • Defending.Jacob.S01E04.10bit.x265.720p.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E04.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-RMTeam
  • Defending.Jacob.S01E04.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E04.1080p.WEB.H264
  By Dark Passenger

  ►► زیرنویس اختصاصی فیلیمو  

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E03.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E03.WEB.x264-PHOENiX
  • Defending.Jacob.S01E03.Poker.Faces.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA
  • Defending.Jacob.S01E03.Poker.Faces.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E03.Poker.Faces.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA
  • Defending.Jacob.S01E03.HDR.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E03.720p.WEB.x265-MiNX
  • Defending.Jacob.S01E03.720p.ATVP.WEB-DL.H.264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E03.1080p.WEB.H264-GHOSTS
  By Dark Passenger

  ►► زیرنویس اختصاصی فیلیمو  

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E02.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E02.720p.WEB.H264-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E02.2160p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E02.10bit.x265.720p.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E02.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-RMTeam
  • Defending.Jacob.S01E02.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E02.1080p.WEB.H264-GHOSTS
  By Dark Passenger

  ►► زیرنویس اختصاصی فیلیمو  

 • Farsi/Persian
  • Defending.Jacob.S01E01.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E01.720p.WEB.H264-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E01.2160p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E01.10bit.x265.720p.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E01.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-RMTeam
  • Defending.Jacob.S01E01.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-PSA
  • Defending.Jacob.S01E01.1080p.WEB.H264-GHOSTS
  By Dark Passenger

  ►► زیرنویس اختصاصی فیلیمو  

 • English
  • S01E08 - ATVP.WEB-DL - FiASCO / TRUMP / GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - FiASCO / TRUMP / GHOSTS 

 • English
  • S01E08 - ATVP.WEB-DL - FiASCO / TRUMP / GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - FiASCO / TRUMP / GHOSTS 

 • English
  • S01E08 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio 

 • English
  • S01E08 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio 

 • English
  • S01E07 - ATVP.WEB-DL - CasStudio / TRUMP / GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio / TRUMP / GHOSTS 

 • English
  • S01E07 - ATVP.WEB-DL - CasStudio / TRUMP / GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio / TRUMP / GHOSTS 

 • English
  • S01E06 - ATVP.WEB-DL - TRUMP / OATH / NiXON / GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - TRUMP / OATH / NiXON / GHOSTS  

 • English
  • S01E06 - ATVP.WEB-DL - TRUMP / OATH / NiXON / GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - TRUMP / OATH / NiXON / GHOSTS  

 • English
  • S01E06 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio  

 • English
  • S01E06 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio  

 • English
  • S01E05 - ATVP.WEB-DL - GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - GHOSTS  

 • English
  • S01E05 - ATVP.WEB-DL - GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - GHOSTS  

 • English
  • S01E05 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio  

 • English
  • S01E05 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio  

 • English
  • S01E04 - ATVP.WEB-DL - GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - GHOSTS 

 • English
  • S01E04 - ATVP.WEB-DL - GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - GHOSTS 

 • English
  • S01E04 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio 

 • English
  • S01E04 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio 

 • English
  • S01E03 - ATVP.WEB-DL - GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - GHOSTS 

 • English
  • S01E03 - ATVP.WEB-DL - GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - GHOSTS 

 • English
  • S01E03 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio 

 • English
  • S01E03 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio 

 • English
  • S01E02 - ATVP.WEB-DL - GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - GHOSTS 

 • English
  • S01E02 - ATVP.WEB-DL - GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - GHOSTS 

 • English
  • S01E02 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio 

 • English
  • S01E02 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio 

 • English
  • S01E01 - ATVP.WEB-DL - CasStudio / GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio / GHOSTS 

 • English
  • S01E01 - ATVP.WEB-DL - CasStudio / GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio / GHOSTS 

 • English
  • S01 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio 

 • English
  • S01 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio 

 • English
  • MLWBD.com Defending.Jacob.S01E02.Everything.Is.Cool.WEB-DL.DDP5.1.H264 MLWBD.com
  • Defending.Jacob.S01E03.WEB-DL.DDP5.1.H264 MLWBD.com
  • Defending.Jacob.S01E03.Poker.Faces.WEB-DL.DDP5.1.H264 MLWBD.com
  • Defending.Jacob.S01E02.WEB-DL.DDP5.1.H264 MLWBD.com
  • Defending.Jacob.S01E01.WEB-DL.DDP5.1.H264 MLWBD.com
  • Defending.Jacob.S01E01.Pilot.WEB-DL.DDP5.1.H264 MLWBD.com
  By MLWBD

  Episodes 1-3 Subtitles. English Subtitle For Defending Jacob Apple+ TV series. Download Link : https://mlwbd.com/movie/defending-jacob/ 

 • English
  • Defending.Jacob.Season01.WEB-DL.x264-ION10.HI.EngSubs.
  By Kenreb

   

 • English
  • Defending.Jacob.Season01.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.Season01.WEB-DL.x264
  • Defending.Jacob.Season01.Complete.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01.WEB-DL.x264
  • Defending.Jacob.S01.Complete.WEB-DL.x264-ION10
  By ajay777

  Hi, This works for all WEBRip. Thanks to ION10. 

 • English
  • Defending.Jacob.S01E08.After.720p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-CasStudio_ENG
  • Defending.Jacob.S01E08.After.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-CasStudio_ENG
  By Mymoviz6

  💖مای موویز 💖 mymoviz10.pw 💖 

 • English
  • Defending.Jacob.S01E08.After.720p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-CasStudio_ENG
  • Defending.Jacob.S01E08.After.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-CasStudio_ENG
  By Mymoviz6

  💖مای موویز 💖 mymoviz10.pw 💖 

 • English
  • defending.jacob.s01e08.720p.web.h264-fiasco [trump/ghosts too]
  • defending.jacob.s01e08.1080p.web.h264-fiasco [trump/ghosts too]
  By Flatto

  *Series Finale* / Non-HI / Duration 1:05:14 / Credits to MementMori (addic7ed.com) 

 • English
  • Defending.Jacob.S01E07.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E07.Job.720p/1080p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E07.Job.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E07.HDR.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E07.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E07.1080p.WEB.h264-TRUMP
  By

  Duration: 53:24 

 • English
  • Defending.Jacob.S01E07.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E07.Job.720p/1080p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E07.Job.720p/1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E07.HDR.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E07.720p/1080p.WEB.h264-TRUMP
  • Defending.Jacob.S01E07.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  By

  Duration: 53:24 

 • English
  • Defending.Jacob.S01E06.Wishful.Thinking.WEB.h264-TRUMP
  By paulekas

  Resync!! 

 • English
  • Defending.Jacob.S01E06.Wishful.Thinking.720p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E06.Wishful.Thinking.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E06.WEB-DL.x264-ION10
  By

  Duration: 47:10 

 • English
  • Defending.Jacob.S01E06.Wishful.Thinking.720p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E06.Wishful.Thinking.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E06.WEB-DL.x264-ION10
  By

  Duration: 47:10 

 • English
  • defending.jacob.s01e06.720p.web.h264-trump.mkv
  By jaac

  https://nontonmulu.com/episodes/nonton-defending-jacob-season-1-episode-6/ 

 • English
  • Defending.Jacob.S01E05.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E05.Visitors.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E05.Visitors.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E05.HDR.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E05.720p.WEB.H264-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E05.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E05.1080p.WEB.H264-GHOSTS
  By

  Duration: 48:27 

 • English
  • Defending.Jacob.S01E05.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E05.Visitors.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E05.Visitors.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E05.HDR.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E05.720p.WEB.H264-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E05.2160p.WEB.H265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E05.1080p.WEB.H264-GHOSTS
  By

  Duration: 48:27 

 • English
  • Defending.Jacob.S01E05.WEB-DL.x264-ION10
  By marko23

  Defending.Jacob.S01E05.WEB-DL.x264-ION10 

 • English
  • Defending.Jacob.S01E05.1080p.WEB.H264-GHOSTS
  By class123

   

 • English
  • Defending.Jacob.S01E04.Damage.Control.1080p.ATVP.WEB-DL.DD5.1.H.264-CasStudio
  By class123

   

 • English
  • Defending.Jacob.S01E04.1080p.WEB.H264-GHOSTS
  By jaac

  https://nontonmulu.com 

 • English
  • Defending.Jacob.S01E03.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E02.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E01.WEB-DL.x264-ION10
  By Ali_EmJay

  Official HI Subtitles [First 3 episodes] 

 • English
  • Defending.Jacob.S01E02.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E02.Everything.Is.Cool.720p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E02.Everything.Is.Cool.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E02.720p.WEB.H264-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E02.2160p.ATVP.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E02.2160p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E02.1080p.WEB.H264-GHOSTS
  By

  Duration: 45:42 

 • English
  • Defending.Jacob.S01E01.WEB-DL.x264-ION10
  • Defending.Jacob.S01E01.Pilot.720p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E01.Pilot.1080p.WEB-DL.DDP5.1.H264-CasStudio
  • Defending.Jacob.S01E01.720p.WEB.H264-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E01.2160p.ATVP.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E01.2160p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-GHOSTS
  • Defending.Jacob.S01E01.1080p.WEB.H264-GHOSTS
  By

  Duration: 45:22 

 • English
  • Defending Jacob - 01x05 - Visitors.WEB-DL-CasStudio.English
  By M_I_S

  Duration: 49:08 

 • English
  • Defending Jacob - 01x05 - Visitors.GHOSTS+ION10.English.C.orig
  By M_I_S

  Duration: 48:27 

 • Tamil
  • S01E08 - ATVP.WEB-DL - FiASCO / TRUMP / GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - FiASCO / TRUMP / GHOSTS 

 • Tamil
  • S01E08 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio 

 • Tamil
  • S01E07 - ATVP.WEB-DL - CasStudio / TRUMP / GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio / TRUMP / GHOSTS 

 • Tamil
  • S01E06 - ATVP.WEB-DL - TRUMP / OATH / NiXON / GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - TRUMP / OATH / NiXON / GHOSTS  

 • Tamil
  • S01E06 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio  

 • Tamil
  • S01E05 - ATVP.WEB-DL - GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - GHOSTS  

 • Tamil
  • S01E05 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio  

 • Tamil
  • S01E04 - ATVP.WEB-DL - GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - GHOSTS 

 • Tamil
  • S01E04 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio 

 • Tamil
  • S01E03 - ATVP.WEB-DL - GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - GHOSTS 

 • Tamil
  • S01E03 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio 

 • Tamil
  • S01E02 - ATVP.WEB-DL - GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - GHOSTS 

 • Tamil
  • S01E02 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio 

 • Tamil
  • S01E01 - ATVP.WEB-DL - CasStudio / GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio / GHOSTS 

 • Tamil
  • S01 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio 

 • Telugu
  • S01E08 - ATVP.WEB-DL - FiASCO / TRUMP / GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - FiASCO / TRUMP / GHOSTS 

 • Telugu
  • S01E08 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio 

 • Telugu
  • S01E07 - ATVP.WEB-DL - CasStudio / TRUMP / GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio / TRUMP / GHOSTS 

 • Telugu
  • S01E06 - ATVP.WEB-DL - TRUMP / OATH / NiXON / GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - TRUMP / OATH / NiXON / GHOSTS  

 • Telugu
  • S01E06 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio  

 • Telugu
  • S01E05 - ATVP.WEB-DL - GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - GHOSTS  

 • Telugu
  • S01E05 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio  

 • Telugu
  • S01E04 - ATVP.WEB-DL - GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - GHOSTS 

 • Telugu
  • S01E04 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio 

 • Telugu
  • S01E03 - ATVP.WEB-DL - GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - GHOSTS 

 • Telugu
  • S01E03 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio 

 • Telugu
  • S01E02 - ATVP.WEB-DL - GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - GHOSTS 

 • Telugu
  • S01E02 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio 

 • Telugu
  • S01E01 - ATVP.WEB-DL - CasStudio / GHOSTS
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio / GHOSTS 

 • Telugu
  • S01 - ATVP.WEB-DL - CasStudio
  By bontoutou

  Official Apple TV+ - CasStudio 

 • Vietnamese
  • Defending.Jacob.S01E07.1080p.WEB.h264-TRUMP
  By hbot

  Nguồn Networks: Apple TV+ 

Subtitles rated bad

Farsi/Persian Defending.Jacob.S01E01.WEB-DL.x264-ION10   Dark Passenger
►► زیرنویس اختصاصی فیلیمو  
Farsi/Persian Defending.Jacob.S01E01.720p.WEB.H264-GHOSTS   Dark Passenger
►► زیرنویس اختصاصی فیلیمو  
Farsi/Persian Defending.Jacob.S01E01.2160p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.x265-GHOSTS   Dark Passenger
►► زیرنویس اختصاصی فیلیمو  
Farsi/Persian Defending.Jacob.S01E01.10bit.x265.720p.WEBRip-2CH-PSA   Dark Passenger
►► زیرنویس اختصاصی فیلیمو  
Farsi/Persian Defending.Jacob.S01E01.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-RMTeam   Dark Passenger
►► زیرنویس اختصاصی فیلیمو  
Farsi/Persian Defending.Jacob.S01E01.10bit.x265.1080.WEBRip-2CH-PSA   Dark Passenger
►► زیرنویس اختصاصی فیلیمو  
Farsi/Persian Defending.Jacob.S01E01.1080p.WEB.H264-GHOSTS   Dark Passenger
►► زیرنویس اختصاصی فیلیمو  
طراحی توسط لوکس نت طراحی توسط لوکس نت
کانال فیلم در تلگرام , کانال دانلود فیلم تلگرام

کانال تلگرام فیلم
logo-samandehi