جستجوی زیرنویس
Poster

دانلود زیرنویس Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이) 2020

بیشتر بدانید:imdb

دانلود زیرنویس فارسی Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이) 2020 ,persian Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이) 2020 subtitle, زیرنویس فارسی Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이) 2020 نسخه بدون سانسور ,zirnevis farsi Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이) 2020 ,subtitle for Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이) 2020 , ترجمه فارسی Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이) 2020


دانلود زیرنویس انگلیسی Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이) 2020

زیرنویس مورد نظر خود را نیافتید؟ :جستجوی دیگر قسمت های Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이)

جدیدترین زیرنویسها
 • Year: 2020
 • Farsi/Persian
  • .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E14.moonriverteam
  By moonriverteam1

  Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E13.moonriverteam
  By moonriverteam1

  Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E12.moonriverteam
  By moonriverteam1

  Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E11.moonriverteam
  By moonriverteam1

  Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E10.moonriverteam
  By moonriverteam1

  Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E09.moonriverteam
  By moonriverteam1

  Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E08.moonriverteam
  By moonriverteam1

  Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E07.moonriverteam
  By moonriverteam1

  WebDl Appletor &HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E07.moonriverteam
  By moonriverteam1

  Appletor &HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E06.moonriverteam
  By moonriverteam1

  Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E05.moonriverteam
  By moonriverteam1

  Appletor WebDl&HDTV&HDTV ADS کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E04.moonriverteam
  By moonriverteam1

  Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E03.moonriverteam
  By moonriverteam1

  Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E02.moonriverteam
  By moonriverteam1

  Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E01.moonriverteam
  By moonriverteam1

  Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E01.moonriverteam
  By moonriverteam1

  Appletor WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .편의점샛별이-Backstreet Rookie.E01.moonriverteam
  By moonriverteam1

  WebDl&HDTV کلیه ورژنها قرار گرفت تیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/  

 • Farsi/Persian
  • .Backstreet Rookie (2020).....E14.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI
  • .Backstreet Rookie (2020).....E14.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264
  • .Backstreet Rookie (2020).....E14.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV
  By SanaSub

  😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  

 • Farsi/Persian
  • .Backstreet Rookie (2020).....E13.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI
  • .Backstreet Rookie (2020).....E13.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264
  • .Backstreet Rookie (2020).....E13.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV
  By SanaSub

  😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا 

 • Farsi/Persian
  • .Backstreet Rookie (2020).....E12.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI
  • .Backstreet Rookie (2020).....E12.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264
  • .Backstreet Rookie (2020).....E12.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV
  By SanaSub

  😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  

 • Farsi/Persian
  • .Backstreet Rookie (2020).....E11.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI
  • .Backstreet Rookie (2020).....E11.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264
  • .Backstreet Rookie (2020).....E11.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV
  By SanaSub

  😍 به همراه ترجمه آهنگ های سریال  

 • Farsi/Persian
  • .Backstreet Rookie (2020).....E10.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI
  • .Backstreet Rookie (2020).....E10.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264
  • .Backstreet Rookie (2020).....E10.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV
  By SanaSub

  😍 به همراه ترجمه آهنگ های سریال  

 • Farsi/Persian
  • .Backstreet Rookie (2020).....E09.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI
  • .Backstreet Rookie (2020).....E09.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264
  • .Backstreet Rookie (2020).....E09.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV
  By SanaSub

  😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  

 • Farsi/Persian
  • .Backstreet Rookie (2020).....E08.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI
  • .Backstreet Rookie (2020).....E08.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264
  • .Backstreet Rookie (2020).....E08.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV
  By SanaSub

  😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  

 • Farsi/Persian
  • .Backstreet Rookie (2020).....E07.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI
  • .Backstreet Rookie (2020).....E07.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264
  • .Backstreet Rookie (2020).....E07.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV
  By SanaSub

  😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  

 • Farsi/Persian
  • .Backstreet Rookie (2020).....E06.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI
  • .Backstreet Rookie (2020).....E06.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264
  • .Backstreet Rookie (2020).....E06.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV
  By SanaSub

  😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  

 • Farsi/Persian
  • .Backstreet Rookie (2020).....E05.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI
  • .Backstreet Rookie (2020).....E05.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264
  • .Backstreet Rookie (2020).....E05.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV
  By SanaSub

  😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  

 • Farsi/Persian
  • .Backstreet Rookie (2020).....E04.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI
  • .Backstreet Rookie (2020).....E04.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264
  • .Backstreet Rookie (2020).....E04.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV
  By SanaSub

  😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  

 • Farsi/Persian
  • .Backstreet Rookie (2020).....E03.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI
  • .Backstreet Rookie (2020).....E03.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264
  • .Backstreet Rookie (2020).....E03.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV
  By SanaSub

  😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  

 • Farsi/Persian
  • .Backstreet Rookie (2020).....E02.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI
  • .Backstreet Rookie (2020).....E02.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264
  • .Backstreet Rookie (2020).....E02.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV
  By SanaSub

  😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  

 • Farsi/Persian
  • .Backstreet Rookie (2020).....E01.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-NEXT-iQIYI
  • .Backstreet Rookie (2020).....E01.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV.H264
  • .Backstreet Rookie (2020).....E01.....⚡💛[@SanaSub]💛⚡-HDTV
  By SanaSub

  😍😘 تقدیم به فارسی زبانهای دنیا  

 • Farsi/Persian
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.WEB-DL [@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.HDTV [@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E13 TV-WEB [@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E12.WEB-DL [@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E12.HDTV [@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E11 TV-WEB [@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.WEB-DL [@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.HDTV [@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E09.HDTV [@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E08.WEB-DL [@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E08.HDTV [@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E07.WEB-DL [@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E07.HDTV [@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.WEB-DL [@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.HDTV [@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E05.HDTV [@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E04.HDTV [@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E03.HDTV [@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E02.HDTV [@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E01.HDTV [@KTteam]
  By Ro94kgh

  🌹مراجعه کنید @KTteam برای دانلود دیگر زیرنویس ها به کانال تلگرامی🌹  

 • Farsi/Persian
  • Convievence store seat byul_E02[@ianTeam]
  By Rose_nri

  سریع ترین و با کیفیت ترین زیرنویس های این سریال را از کانال تلگرام ما تهیه کنید@ianTeam 

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E14-PerSub(@arirangland)
  By Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E13-PerSub(@arirangland)
  By Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E12-PerSub(@arirangland)
  By Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E11-PerSub(@arirangland)
  By Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E10-PerSub(@arirangland)
  By Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E10.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E09-PerSub(@arirangland)
  By Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E09.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E08-PerSub(@arirangland)
  By Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E08.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E07-PerSub(@arirangland)
  By Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E07.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E06-PerSub(@arirangland)
  By Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E06.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E05-PerSub(@arirangland)
  By Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E05.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E04-PerSub(@arirangland)
  By Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E04.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E03-PerSub(@arirangland)
  By Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E03.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E02-PerSub(@arirangland)
  By Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E02.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E01-PerSub(@arirangland)
  By Arirangland

  مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  

 • Farsi/Persian
  • Backstreet.Rookie.E01.DingoSub
  By DingoSub

  برای دریافت هرچه سریع تر زیرنویس ها به کانال دینگو مراجعه کنید @DingoSub 

 • Farsi/Persian
  • Backstreet Rookie.E02[KDramatube.ir]720p
  • Backstreet Rookie.E02[KDramatube.ir]540p
  • Backstreet Rookie.E02[KDramatube.ir]1080p
  By KDrama_Tube

  ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube/kdramatube.ir/ 

 • Farsi/Persian
  • Backstreet Rookie.E01[KDramatube.ir]720p
  • Backstreet Rookie.E01[KDramatube.ir]540p
  • Backstreet Rookie.E01[KDramatube.ir]1080p
  By KDrama_Tube

  ترجمه شده توسط تیم ترجمه KDramatube/kdramatube.ir/ 

 • English
  • 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E14.NEXT.iQIYI
  • Backstreet Rookie.E14.WEB-DL.iQIYI
  By ParkMinYoung

  NEXT Duration 0h.59m.43s 

 • English
  • 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E13.NEXT.iQIYI
  • Backstreet Rookie.E13.WEB-DL.iQIYI
  By ParkMinYoung

  NEXT Duration 1h.04m.58s 

 • English
  • 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E12.NEXT.iQIYI
  • Backstreet Rookie.E12.WEB-DL.iQIYI
  By ParkMinYoung

  NEXT Duration 0h.59m.46s 

 • English
  • 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E11.NEXT.iQIYI
  • Backstreet Rookie.E11.WEB-DL.iQIYI
  By ParkMinYoung

  NEXT Duration 1h.04m.55s  

 • English
  • 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E10.NEXT.iQIYI
  • Backstreet Rookie.E10.WEB-DL.iQIYI
  By ParkMinYoung

  NEXT Duration 1h.00m.04s 

 • English
  • 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E09.NEXT.iQIYI
  • Backstreet Rookie.E09.WEB-DL.iQIYI
  By ParkMinYoung

  NEXT Duration 1h.04m.40s 

 • English
  • 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E08.NEXT.iQIYI
  • Backstreet Rookie.E08.WEB-DL.iQIYI
  By ParkMinYoung

  NEXT Duration 0h.59m.48s  

 • English
  • 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E07.NEXT.iQIYI
  • Backstreet Rookie.E07.WEB-DL.iQIYI
  By ParkMinYoung

  NEXT Duration 1h.05m.30s 

 • English
  • 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E06.NEXT.iQIYI
  • Backstreet Rookie.E06.WEB-DL.iQIYI
  By ParkMinYoung

  NEXT Duration 0h.59m.47s 

 • English
  • 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E05.NEXT.iQIYI
  • Backstreet Rookie.E05.WEB-DL.iQIYI
  By ParkMinYoung

  NEXT Duration 1h.01m.26s  

 • English
  • 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E04.NEXT.iQIYI
  • Backstreet Rookie.E04.WEB-DL.iQIYI
  By ParkMinYoung

  NEXT Duration 0h.59m.49s 

 • English
  • 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E03.NEXT.iQIYI
  • Backstreet Rookie.E03.WEB-DL.iQIYI
  By ParkMinYoung

  NEXT Duration 1h.01m.58s 

 • English
  • 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E02.NEXT.iQIYI
  • Backstreet Rookie.E02.WEB-DL.iQIYI
  By ParkMinYoung

  NEXT Duration 0h.59m.46s 

 • English
  • 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E01.NEXT.iQIYI [ Fixed ]
  • Backstreet Rookie.E01.WEB-DL.iQIYI
  By ParkMinYoung

  NEXT Duration 1h.04m.35s / Reupload 

 • English
  • 편의점 샛별이-Backstreet.Rookie.E14.200801.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi
  By Jon_Slow

  Re-synced accordingly to this version of the file. Credit to iQIYI for the subtitle.  

 • English
  • 편의점 샛별이-Backstreet.Rookie.E13.200731.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi
  By Jon_Slow

  Re-synced accordingly to this version of the file. Credit to iQIYI for the subtitle.  

 • English
  • 편의점 샛별이-Backstreet.Rookie.E12.200725.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi
  By Jon_Slow

  Re-synced accordingly to this version of the file. Credit to iQIYI for the subtitle.  

 • English
  • 편의점 샛별이-Backstreet.Rookie.E11.200724.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi
  By Jon_Slow

  Re-synced accordingly to this version of the file. Credit to iQIYI for the subtitle.  

 • English
  • 편의점 샛별이-Backstreet.Rookie.E10.200718.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi
  By Jon_Slow

  Re-synced accordingly to this version of the file. Credit to iQIYI for the subtitle. 

 • English
  • 편의점 샛별이-Backstreet.Rookie.E09.200717.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi
  By Jon_Slow

  Re-synced accordingly to this version of the file. Credit to iQIYI for the subtitle. 

 • English
  • 편의점 샛별이.E14.200801.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi
  By nikolai090

  Used ayamefan13's subtitle (includes next episode preview subtitles), re-synced to this version of the file. 

 • English
  • 편의점 샛별이.E13.200731.1080p.WEB-DL.x264.AAC-Deresisi
  By nikolai090

  Re-synced to this version of the file. Credits to iQIYI for the subtitle. 

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E14.200801-NEXT-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.200801-NEXT-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:43. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E14.200801.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.200801.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 14 [iQIYI Ver.]. Synced for video with runtime > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E14.200801.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E13.200731.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E14.200801.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E13.200731.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 13 & 14 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:03 & 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E13.200731-NEXT-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E13.200731-NEXT-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E13.200731.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E13.200731.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 13 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver, Runtime > 01:07:07. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E12.200725-NEXT.iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E12.200725-NEXT.iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 12 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E12.200725.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E11.200724.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E12.200725.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E11.200724.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 11 & 12 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:00 & 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E11.200724-NEXT-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E11.200724-NEXT-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 11 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E10.200718-NEXT-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718-NEXT-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:00:04. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E10.200718.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 10 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:02:10. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E10.200718.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E09.200717.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E09.200717.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 9 & 10 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:44 & 01:00:08. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E09.200717-NEXT-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E09.200717-NEXT-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 9 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:40. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E08.200711-NEXT-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E08.200711-NEXT-iQIYI
  By MrHulk

  Download Korean drama on MkvDrama.Com 

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E08.200711-NEXT-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E08.200711-NEXT-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 8 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:48. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E08.200711.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E07.200710.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E08.200711.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E07.200710.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 7 & 8 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:05:33 & 00:59:53. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E07.200710-NEXT-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E07.200710-NEXT-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 7 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:05:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E06.200704-NEXT-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.200704-NEXT-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E06.200704.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.200704.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 6 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:01:55. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E06.200704.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E05.200703.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E06.200704.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E05.200703.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 5 & 6 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:01:30 & 00:59:52. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E05.200703-NEXT-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E05.200703-NEXT-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:26. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E05.200703.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E05.200703.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 5 [iQIYI Ver.]. Synced for Ads Ver > 01:03:30. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : Check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E04.200627-NEXT-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E04.200627-NEXT-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 4 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:49. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E04.200627.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E03.200626.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E04.200627.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E03.200626.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 3 & 4 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:02:02 & 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E03.200626-NEXT-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E03.200626-NEXT-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 3 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:01:58. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E02.200620-NEXT-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E02.200620-NEXT-iQIYI
  • Backstreet.Rookie.E02.200620-NEXT-iQIYI
  By Marsh-Marie

  COLORED | Episode 2 | Improved from the Subtitle by RuoXi | S01E02 | Runtime - 00:59:46 | Please do not RATE The Subtitle BAD unnecessarily guys. Please support my work. HOPE U ENJOY MY SUB :)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E02.200620-NEXT-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E02.200620-NEXT-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 2 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E02.200620.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E01.200619.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E02.200620.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E01.200619.1080p.WEB-DL.H264.AAC-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 1 & 2 [iQIYI Ver.]. Synced for SBS VOD > 01:04:40 & 00:59:51. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI)  

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E01.200619-NEXT-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E01.200619-NEXT-iQIYI
  • Backstreet.Rookie.E01.200619-NEXT-iQIYI
  By Marsh-Marie

  COLORED | Episode 1 | Improved from the Subtitle by RuoXi | S01E01 | Runtime - 01:04:35 | Please do not RATE The Subtitle BAD unnecessarily guys. Please support my work. HOPE U ENJOY MY SUB :) 

 • English
  • 편의점 샛별이.Convenience.Store.Saet-byul.E01.200619-NEXT-iQIYI
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E01.200619-NEXT-iQIYI
  By RuoXi

  Ep. 1 [iQIYI Ver.]. Synced for NEXT > 01:04:35. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for subtitles updates ^^. Note : video download link in txt file or check my telegram channel at https://bit.ly/telchan. Sorry if the sub doesn't sync well since I use android app to sync. Credit @308moune for helping me do some subtitles customizations (No translation for next eps preview from iQIYI) 

 • English
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718-NEXT-iQIYI
  By MrHulk

  Download Korean Dramas on MkvDrama.Com 

 • English
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E10.200718.HDTV.H264.720p-Ads-iQIYI
  By MrHulk

  Download Korean Dramas on MkvDrama.Com  

 • English
  • 편의점 샛별이.Backstreet.Rookie.E09.200717-NEXT-iQIYI
  By MrHulk

  Download Korean drama on MkvDrama.Com 

 • English
  • 편의점 샛별이.Backstreet Rookie.E13.200731.720p-NEXT
  By Jon_Slow

  NEXT | Duration - 1:07:07. Re-synced accordingly to this version of the file. Credit to iQIYI. This version is synced to ones that contains ads.  

 • English
  • Backstreet.Rookie-E14.200801.720p-NEXT-iQIYI
  • Backstreet.Rookie-E13.200731.720p-NEXT-iQIYI
  By ayamefan13

  [iQIYI Ver.] Ep 13-14 | Fixed common errors, added preview translations.  

 • English
  • Backstreet.Rookie-E12.200725.720p-NEXT-iQIYI
  • Backstreet.Rookie-E11.200724.720p-NEXT-iQIYI
  By ayamefan13

  [iQIYI Ver.] Ep 11-12 | Fixed common errors, added preview translations.  

 • English
  • Backstreet.Rookie-E10.200718.720p-NEXT-iQIYI
  • Backstreet.Rookie-E09.200717.720p-NEXT-iQIYI
  • Backstreet.Rookie-E08.200711.720p-NEXT-iQIYI
  • Backstreet.Rookie-E07.200710.720p-NEXT-iQIYI
  By ayamefan13

  [iQIYI Ver.] Ep 7-10 | Fixed common errors, added preview translations. 

 • English
  • Backstreet.Rookie-E06.200704.720p-NEXT-iQIYI
  • Backstreet.Rookie-E05.200703.720p-NEXT-iQIYI
  • Backstreet.Rookie-E04.200627.720p-NEXT-iQIYI
  • Backstreet.Rookie-E03.200626.720p-NEXT-iQIYI
  By ayamefan13

  [iQIYI Ver.] Ep 3-6 | Fixed common errors, added preview translations. 

 • English
  • Backstreet.Rookie-E02.200620.720p-NEXT-iQIYI
  • Backstreet.Rookie-E01.200619.720p-NEXT-iQIYI
  By ayamefan13

  [iQIYI Ver.] Ep 1-2 | Fixed common errors, added dialogue for missing sections. 

 • English
  • [Lol] Backstreet.Rookie.WEB-DL.iQIYI 02
  By Kiril_Smirnov

  Русаки, если вам над видос стянуть стучите в личку. Желательно укажите вашу FGS сразу. Шарите буграм не буду, обойдутся 

 • English
  • [Lol] Backstreet.Rookie.WEB-DL.iQIYI 01
  By Kiril_Smirnov

  И приз за самый странный интерфейс получает этот сайт.  

 • English
  • (With Ads) 편의점샛별이.E10.200718.720p-NEXT
  By xiaopii

  I resynced the subtitles to fit the NEXT version I have with ads. (Duration: 1:02:10) 

  English
  • 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E12.NEXT.iQIYI
  By MrHulk

  Download Korean & Chinese Drama on MkvDrama.Com 

 • English
  • 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E11.NEXT.iQIYI
  By MrHulk

  Download Korean & Chinese Drama on MkvDrama.Com 

 • English
  • 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E07.NEXT.iQIYI
  By MrHulk

  WwW.MkvDrama.Com 

Subtitles rated bad

English 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E12.NEXT.iQIYI   MrHulk
Download Korean & Chinese Drama on MkvDrama.Com 
English 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E11.NEXT.iQIYI   MrHulk
Download Korean & Chinese Drama on MkvDrama.Com 
English 편의점샛별이-Backstreet Rookie.E07.NEXT.iQIYI   MrHulk
WwW.MkvDrama.Com 

4fvbg54w3

طراحی توسط لوکس نت طراحی توسط لوکس نت
کانال فیلم در تلگرام , کانال دانلود فیلم تلگرام