دانلود آهنگ با یاد تو میسازم خاطره ها رو

لبخند بزن به مهتاب نگو تاریکه
از بوی بارون پیداست بهار نزدیکه
خاطراتمون تازه میشه سالی یک بار
جای اون که رفته رو همیشه خالی بذار
مث هر سال تا همیشه
با تو این عیدم باز خاطره میشه
مث هر سال تا همیشه
با تو این عیدم باز خاطره میشه
با تو این عیدم باز خاطره میشه
واست آرزو دارم بهترینا رو

UpMusicTag دانلود آهنگ سیروان خسروی بهار نزدیکه

با یاد تو میسازم خاطره ها رو
زندگی با یادت تازه تر میشه تو بهارم باش
هشتمین سین این سفره سادگی میشه
تو به یادم باش مث هر سال تا همیشه
با تو این عیدم باز خاطره میشه
مث هر سال تا همیشه
با تو این عیدم باز خاطره میشه
با تو این عیدم باز خاطره میشه
مث هر سال تا همیشه
با تو این عیدم باز خاطره میشه