دانلود آهنگ دیوانه ی جانی وابسته ی

تو جان دلی درمان دلی
یک ماهی پیدا شده در آب گلی
تو ماه منی دلخواه منی

زیبایی این قصه ی کوتاه منی
دیوانه ی جانی دلبسته ی

UpMusicTag دانلود آهنگ تو جان دلي درمان دلي

آن عشق و دل توست جهانی
دیوانه ی جانی وابسته ی

چشمان تو شد روح و روانی
عشق است کنارت