دانلود آهنگ چند روز دیگه از خونه می‌ندازنم بیرون

subf2m برای این ساعت شما دانلود آهنگ ترکی سندی گل آماده کرده است

Sande Gal With Text And Direct Links In subf2ms

Sande Gal subf2ms.com دانلود آهنگ ترکی سندی گل

Ee? Daha daha nasılsınız? 
خب؟ حالت چطوره؟

Ben geldim diye mi kasıldınız? 
به خاطر اومدن منه که بی قراری؟

Bu güne özel mi toplantınız?
قرار امروزمون ویژه‌ست؟ 

Cenazem mi var? Işıl ışılsınız
تشعی جنازه داریم؟ داری می‌درخشی؟

Ee? Daha daha nasılsınız? 
تو هم بیا، تو هم، تو هم بیا، تو هم

Ben geldim diye mi kasıldınız? 
تو هم بیا، امشب ضیافت داریم

Bu güne özel mi toplantınız? 
تو زیرزمین زندگی می‌کنم

Cenazem mi var? Işıl ışılsınız
نمی‌تونم اقساطم رو پرداخت کنم 

Sen de gel! Sen de, sen de gel, sen de 
تو هم بیا، تو هم، تو هم بیا، تو هم

Sen de gel! Ziyafetim var bu gece 
تو هم بیا، امشب ضیافت داریم

Bodrum katta oturuyorum
تو زیر زمین زندگی می‌کنم 

Birikimim faturalar atamıyorum
نمی‌تونم اقساطم رو پرداخت کنم 

Bankadan arıyorlar açamıyorum
از بانک زنگ می‌زنن، نمی‌تونم جوابشون رو بدم 

Ev sahibi de kapıda kaçamıyorum
صاحب خونه هم جلو در رو بسته نمی‌تونم فرار کنم

Konut soğuk gece yatamıyorum
خونه سرده نمی‌تونم بخوابم

Bir umut da bu sene atanıyorum 
با امید امسال رو هم تا اینجا دوام آوردم

Dedemden kalmayı satamıyorum 
نمیتونم میراث پدربزرگم رو بفروشم

Boğuluyorum bir türlü batamıyorum 
دارم غرق می‌شم، ولی به نحوی غرق نمی‌شم

Ben her şеyden yoksunum 
آه در بساط ندارم

Zenginim ama niye yoksulum 
من که ثروتمندم ولی چرا فقیرم

Sobеlenmiş sağ solum
همه جام سوخته 

Bu gidişle yok sonum
اینجور که میرم پایان خوشی ندارم 

Aleme akıyorum sıkılıyorum
دارم افسرده میشم

Aynaya bakıyorum yıkılıyorum 
تو آینه که نگاه می‌کنم میبینم که دارم از پا درمیام

Bir kaç güne evden atılıyorum 
چند روز دیگه از خونه می‌ندازنم بیرون

Haklısınız size katılıyorum
حق دارید باهاتون مخالفتی ندارم 

Unuttum adını anmıyorum
یادم رفت که اسمتو فراموش کرده‌ام 

Her önüme gelene kanmıyorum
فریب هر چی که سر راهم بیاد رو نمی‌خورم

Ateşler içindeyim yanmıyorum 
درون آتشم ولی نمی‌سورم

Delirdiğimi de hiç sanmıyorum
فکر نمی‌کنم دیوونه باشم 

Ne hayalin olabilir bensiz?
بدون من چه رویای می‌تونی داشته باشی؟

Mezara bile giremem sensiz! 
بدون تو حتی به گورستان هم نمی‌تونم وارد بشم 

Öldüm mü gömüyorsun kefensiz?
چرا داری بدون کفن دفنم می‌کنی؟

Ruhum dünyada bedensiz! 
روحم بدون بدن تو دنیا سرگردانه

Ne hayalin olabilir bensiz? (vah vah) 
بدون من چه رویای می‌تونی داشته باشی؟

Mezara bile giremem sensiz! (yok ya) 
بدون تو حتی به گورستان هم نمی‌تونم وارد بشم

Öldüm mü gömüyorsun kefensiz? 
چرا داری بدون کفن دفنم می‌کنی؟

Ruhum dünyada bedensiz! 
روحم بدون بدن تو دنیا سرگردانه