دانلود آهنگ آره هی هی مستم

ربابه ربابه ربابه ربابه
آره می دونم اگه یه روز دل ببندم به تو …
واسه دل من می کنی رد دلتو
اگه تو بخوای منو پس چرا فراموش کنی تو منو …
می دونم اگه دل ببندم من به تو
وای بر دلم دلم دیگه از روی تو من خستم …
می بینی که همه جوره هستم
با نگاهت همیشه من مستم …
بیا عزیزم تو بگیر دستم آره هی هی خستم
آره هی هی مستم بیا بیا بگیر تو دستم …
آره همه جوره من هستم
آره می دونم واسه من دل تو …

UpMusicTag دانلود آهنگ امید حاجیلی ربابه

آره اگه دلتو بدی خود دل من واسه تو
آره می دونم واسه من دل تو …
اگه بری می بازم و هرچی که دارم واسه تو
دیگه از روی تو من خستم …
می بینی که همه جوره هستم
با نگاهت همیشه من مستم …
بیا عزیزم تو بگیر دستم
آره هی هی خستم …
آره هی هی مستم
بیا بیا بگیر تو دستم …
آره همه جوره من هستم
ربابه ربابه ربابه ربابه …