دانلود آهنگ عشقه من علاقه من ذوقه بی اراده من

به همه بگو نه جز من بگو آره به دله من با تو سرسبزمو تازه شک ندارم به شکفتن
زندگیمو پر کن از گل تو هوای من رها شو…
حکم خواب و بوسه داری تن آرامش ما شو تن آرامش ما شو
عشقه من علاقه من ذوقه بی اراده من روزم از روی تو آبی شبم از مویه تو روشن…
عشقه من علاقه من ذوقه بی اراده من

upmtest 2 دانلود آهنگ ابوالفضل چوپانی عشق من

روزم از روی تو آبی شبم از مویه تو روشن شبم از مویه تو روشن…
به همه بگو نه جز من بگو آره به دله من با تو سرسبزمو تازه شک ندارم به شکفتن
زندگیمو پر کن از گل تو هوای من رها شو…
حکم خواب و بوسه داری تن آرامش ما شو تن آرامش ما شو