دانلود فیلم Anne of Green Gables 2016 - آنه از گرین گیبلز

دانلود فیلم Anne of Green Gables 2016 - آنه از گرین گیبلز
داستان دختر یتیمی که اشتباهاً نزد خواهر و برادر بزرگترش فرستاده شده است. او مردم محل زندگی جدید خود را با روحیه و تصوراتش تحت تاثیر قرار می دهد.