دانلود فیلم The Unity of Heroes 2018 - وحدت قهرمانان

دانلود فیلم The Unity of Heroes 2018 - وحدت قهرمانان
در اواخر دوران سلسله‌ی چین، وانگ فی-هونگ رزمی‌کار، پزشک و قهرمان مردمی اهل چین که به فرهنگ‌ها و باورهای جهانی اعتقاد ندارد، به مبارزه با مهاجمان خارجی می‎پردازد. اما در این بین کمپانی هند شرقی …