دانلود فیلم Far from Men 2014 - به دور از انسان ها

دانلود فیلم Far from Men 2014 - به دور از انسان ها
در طول جنگ الجزایر، یک معلم فرانسوی در روستایی کوچک در همان کشور با کمک شخصی مخالف، گروهی را تشکیل می دهد که بر علیه مقامات قیام کنند...