دانلود انیمه Blood: The Last Vampire 2000 - خون: آخرین خون‌آشام

دانلود انیمه Blood: The Last Vampire 2000 - خون: آخرین خون‌آشام
داستان فیلم در ژاپن رخ می دهد که در آن شکارچی خوناشامی به اسم سایا از سوی دولت ماموریت میابد تا به یک مسئله جنایی رسیدگی کند.