دانلود فیلم The Shoes of the Fisherman 1968 - کفش های ماهیگیر

دانلود فیلم The Shoes of the Fisherman 1968 - کفش های ماهیگیر
کیریل لاکوتا، کشیش کاتولیک رومی پس از گذراندن دهه‌ها در اردوگاه کار اجباری گولاگ سیبری، توسط رهبر روسیه پیوتر ایلیچ کامنف در اوج جنگ سرد آزاد می‌شود.