دانلود فیلم Burnt Offerings 1976 - پیشنهادات سوخته

دانلود فیلم Burnt Offerings 1976 - پیشنهادات سوخته
مرد و زنی به همراه پسر خود به عنوان سرایدار تابستانی به خانه ای عجیب و بزرگ می روند. در خانه قتلهای عجیبی اتفاق افتاده که...