دانلود فیلم Deadsight 2018 - چشم مرده

دانلود فیلم Deadsight 2018 - چشم مرده
.یک مرد با کوری جزئی و یک افسر پلیس جوان باردار باید با هم کار کنند تا از یک ویروس کشنده که در سراسر خاک گرمی گسترش یافته است فرار کنند.