دانلود فیلم Lovers: A True Story 1991 - عشاق: داستانی واقعی

دانلود فیلم Lovers: A True Story 1991 - عشاق: داستانی واقعی
دهه 50 اسپانیا ، مردی جوان ( سانز ) ارتش را ترک میکند و به دنبال شغل میگردد ، بعد از این میتواند با نامزدش ( وردو ) ازدواج کند. مرد اتاقی از یک زن بیوه ( آبریل ) اجاره میکند و کمی بعد ...