دانلود فیلم The Poltergeist of Borley Forest 2013 - شبح جنگل بورلی

دانلود فیلم The Poltergeist of Borley Forest 2013 - شبح جنگل بورلی
دختر نوجوانی پس از بازدید از یک جنگل متروکه و تسخیر شده، به خانه‌اش بازمیگردد. حال او بر این باور است که یک موجود خبیث و ماوراطبیعی که شبیه ارواح است او را تعقیب کرده و به دنبال او به خانه‌اش آمده و او را زیر نظر دارد.