دانلود فیلم Chef 2014 - سر‌آشپز

دانلود فیلم Chef 2014 - سر‌آشپز
سرآشپزی که رستوران خود را از دست داده، در تلاش برای بازپس گیری زندگی سابق خود و کنار هم آوردن خانواده اش، اقدام به کار در یک ماشین فروش غذا می کند و..