دانلود فیلم Camp X-Ray 2014 - کمپ ایکس ری

دانلود فیلم Camp X-Ray 2014 - کمپ ایکس ری
یک سرباز آمریکایی که برای انجام وظیفه به زندان گوانتانامو فرستاده شده در این زندان با یک زندانی که به مدت 8 سال در آنجا زندانی بوده دوست می شود و...