دانلود فیلم The Dark Crystal 1982 - کریستال تاریک

دانلود فیلم The Dark Crystal 1982 - کریستال تاریک
در سیاره ای دیگر در گذشته های دور، یک گلفلینگ برای یافتن قطعه گم شده یک کریستال جادویی و برای بازگرداندن نظم به دنیای خود تلاش می کند.