دانلود فیلم Nomadland 2020 - سرزمین خانه‌به‌دوشان

دانلود فیلم Nomadland 2020 - سرزمین خانه‌به‌دوشان
زنی حدود شصت ساله پس از از دست دادن همه چیز در رکود بزرگ، سفری را در غرب آمریکا آغاز می کند و به عنوان یک عشایر ون نشین امروزی زندگی می کند...