دانلود فیلم AmeriGeddon 2016 - آمری گدون

دانلود فیلم AmeriGeddon 2016 - آمری گدون
فیلم یک تصور خیالی از آینده دارد. زمانی که یک سازمان تروریستی با سازمان ملل دست به یکی میکند تا منابع انرژی و شبکه‌ی آمریکا را بین ببرد و حکومت نظامی در این کشور برقرار شود.