دانلود فیلم Jason X 2001 - جیسون ایکس

دانلود فیلم Jason X 2001 - جیسون ایکس
جیسون وورهیس در آغاز قرن بیست و یکم به صورت برودتی منجمد شد و در قرن بیست و پنجم کشف و به فضا برده شد. او ذوب می شود و شروع به تعقیب و کشتن خدمه سفینه فضایی می کند که او را حمل می کند.