دانلود انیمیشن Ne Zha 2019 - نژا

دانلود انیمیشن Ne Zha 2019 - نژا
داستان در مورد پسری می باشد که با قدرت های فرا انسانی متولد شده و اکنون برای مبارزه با شیاطین و نجات جامعه به کار گرفته می شود.