دانلود فیلم Shaolin Soccer 2001 - فوتبال شائولین

دانلود فیلم Shaolin Soccer 2001 - فوتبال شائولین
یکی از شاگردان مدرسه شائولین از برادرانش می خواهد تا با استفاده از مهارت‌های رزمی‌شان یک تیم فوتبال تشکیل دهند...