دانلود فیلم Let's Be Evil 2016 - بیا شیطان باشیم

دانلود فیلم Let's Be Evil 2016 - بیا شیطان باشیم
فیلم چشم اندازی از واقعیت افزوده می باشد. زنی بنام جنی وارد یک پناهگاه زیرزمینی می شود که کودکان با استعداد در آنجا از عینک های واقعیت مجازی برای به بار آوردن خرابی استفاده میکنند…