دانلود فیلم Picture of Beauty 2017 - عکس زیبایی

دانلود فیلم Picture of Beauty 2017 - عکس زیبایی
در یک دهکده در اوایل قرن بیستم ، یک نقاش با کمیسیون غیرمعمول دو دختر زیبا را پیدا می کند تا مدل نقاشی او شوند. دختران در حالی که درباره جنسیت خود بررسی می کنند و در جامعه سرکوب شده رهایی می یابند ، به آرامی بزرگ میشوند می آیند.