دانلود فیلم An Affair to Remember 1957 - رابطه ای که باید به خاطر بسپارید

دانلود فیلم An Affair to Remember 1957 - رابطه ای که باید به خاطر بسپارید
فیلم در مورد زن و مردی است که عاشق همدیگر می شوند و قرار می گذارند که شش ماه بعد در مکانی مشخص یکدیگر را ملاقات کنند. اما آیا این اتفاق می افتد؟