دانلود فیلم The Fallout 2021 - سقوط

دانلود فیلم The Fallout 2021 - سقوط
بعد از وقوع یک حادثه غم انگیز تیراندازی در مدرسه، دختری نوجوان بنام وادا دچار شرایطی کابوس وار می شود که ارتباط او با خانواده اش را تحت تاثیر قرار می دهد...