دانلود فیلم Escape Room: Tournament of Champions 2021 - اتاق فرار, تورنمنت قهرمانان

دانلود فیلم Escape Room: Tournament of Champions 2021 - اتاق فرار, تورنمنت قهرمانان
شش نفر ناخواسته وارد یک بازی اتاق فرار می‌شوند و پس از پیوستن به دو بازمانده‌ی اصلی، در می‌یابند که قبلاً این بازی را انجام داده‌اند و برای زنده ماندن نقاط مشترکی دارند.