دانلود فیلم A White, White Day 2019 - یک روز سفید ، سفید

دانلود فیلم A White, White Day 2019 - یک روز سفید ، سفید
یک پلیس بازنشسته به یکی از افراد محلی شک کرده است که احتمالا او با همسرش، که به تازگی فوت شده، رابطه ی نامشروع داشته است. این شک و تردید او و تلاشش برای یافتن حقیقت در نهایت باعث می شود خود و نزدیکانش در خطر قرار گیرند.