دانلود فیلم Shaft 2000 - شفت

دانلود فیلم Shaft 2000 - شفت
جان شفت» جکسن، برادر زاده ی همان کارآگاه خصوصی مشهور راندتری، یکی از کارآگاهان خبره ی پلیس است که با هم کارش، کامرون واسکز» ویلیامز، مأمور رسیدگی به پرونده ی قتل دانشجویی سیاه پوست می شود. در جریان پی گیری طولانی این پرونده، شفت به صرافت می افتد که از خدمت در نیروی پلیس کناره گیری و یک آژانس کارآگاهی باز کند…