دانلود انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse 2023 - مرد-عنکبوتی: آنسوی دنیای عنکبوتی

دانلود انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse 2023 - مرد-عنکبوتی: آنسوی دنیای عنکبوتی
مایلز مورالس پس از به دست آوردن قدرت های فوق العاده از نیش عنکبوت، به عنوان مرد عنکبوتی از شهر محافظت می کند. به زودی، او با نسخه های جایگزین خود آشنا می شود و درگیر نبردی حماسی برای نجات جهان چندگانه می شود.