دانلود فیلم هندی Petta 2019 - اوباش

دانلود فیلم هندی Petta 2019 - اوباش
کالی که بعنوان سرپرست خوابگاه کار میکند در اصل یک شخصیت پشت پرده ی بسیار قوی تری دارد و وقتی او با گروهی از خلافکار ها روبرو میشود باید روی اصلیش را نشان دهد و...