دانلود فیلم Christmas at the Plaza 2019 - کریسمس در پلازا

دانلود فیلم Christmas at the Plaza 2019 - کریسمس در پلازا
داستان مورخی که برای ایجاد یک نمایش در هتل پلازا استخدام می شود و در این راستا او با یک دکورساز زیباروی کریسمس هماهنگ می شود تا سنت ها را احیا کند.