دانلود فیلم The Barber of Siberia 1998 - آرایشگر سیبری

دانلود فیلم The Barber of Siberia 1998 - آرایشگر سیبری
داگلاس یک کار افرین خارجی است که در سال 1885 برای سرمایه گذاری جدید برای فروش یک ایده نو و تازه در روسیه سرمایه گذاری می کند...