دانلود فیلم Some Kind of Hate 2015 - نوعی تنفر

دانلود فیلم Some Kind of Hate 2015 - نوعی تنفر
هنگامی که قلدری و آزار و اذیت های بی امان، زندگیِ لینکلن را به یک کابوس تبدیل می کند، او به یک مدرسه ی دور از شهر فرستاده می شود تا آنجا کمی در امان باشد. اما غافل از اینکه قرار است در آنجا معنای واقعی ترس و وحشت را بچشد...