دانلود مستند Schooled: The Price of College Sports 2013 - تحصیل کرده: قیمت ورزش های دانشگاهی

دانلود مستند Schooled: The Price of College Sports 2013 - تحصیل کرده: قیمت ورزش های دانشگاهی
مستندی که بررسی می‌کند چگونه ورزش دانشگاهی در آمریکا تبدیل به یک شرکت میلیارد دلاری شده است که بر پشت ورزشکاران بدون مزد آن ساخته شده است.