دانلود فیلم Yakuza Princess 2021 - شاهدخت یاکوزا

دانلود فیلم Yakuza Princess 2021 - شاهدخت یاکوزا
وارث نیمی از میراث یاکوزا اتحادی با یک غریبه که معتقد است شمشیر باستانی دو سرنوشت آنها را به هم متصل می کند، ایجاد کند. اکنون او قصد دارد نبردی را برای بدست آوردن نیم دیگر میراث یاکوزا ترتیب ببیند.