دانلود فیلم Tora! Tora! Tora! 1970 - تورا تورا تورا

دانلود فیلم Tora! Tora! Tora! 1970 - تورا تورا تورا
این فیلم در مورد حمله ژاپنی ها به بندرگاه مروارید و اشتباهات آمریکایی ها که باعث شد این اتفاق بیفتد، است...