دانلود فیلم Barefoot 2014 - پابرهنه

دانلود فیلم Barefoot 2014 - پابرهنه
پسر یک خانواده ثروتمند با یک بیمار روانی که تمام زندگی اش را در انزوا سپری کرده برخورد می کند. او دختر ساده لوح را به عروسی برادر خود می برد و...