دانلود فیلم Black Book 2006 - کتاب سیاه

دانلود فیلم Black Book 2006 - کتاب سیاه
در هلند تحت اشغال نازی ها در طول جنگ جهانی دوم ، یک خواننده یهودی به مقر منطقه ای گشتاپو برای مقاومت هلند نفوذ می کند.