دانلود فیلم The 8-Year Engagement 2017 - نامزدی 8 ساله

دانلود فیلم The 8-Year Engagement 2017 - نامزدی 8 ساله
در سن 20 سالگی هیساشی و مای نامزد میکنند اما به طور ناگهانی مای ایست قلبی میکند و به کما میرود. تنها کاری که هیساشی از دستش بر می آید، در کنارش ماندن است حتی با وجود اینکه...