دانلود فیلم Torque 2004 - گشتاور

دانلود فیلم Torque 2004 - گشتاور
یک موتورسوار فردی را که عضو باند بوده به قتل می رساند که به طور اتفاقی طرف برادر رئیس تمام باند موتورسواران کشور بوده و ...