دانلود فیلم Regular Lovers 2005 - عاشقان منظم

دانلود فیلم Regular Lovers 2005 - عاشقان منظم
پاریس سالهای 1969 و 1968.در دوران شورشهای اتحادیه های صنفی و دانشجویی،"فرانسیوس" بیست ساله از خدمت سربازی می گریزد و...