دانلود فیلم Deadlock 2021 - بن بست

دانلود فیلم Deadlock 2021 - بن بست
داستان یک مرد نظامی بازنشسته که در یک نیروگاه برق کار می کند. او باید برای جلوگیری از فاجعه ای قریب الوقدع وارد عمل شود، چراکه گروهی از سربازان سرکش کنترل نیروگاه را به دست می گیرند و کارمندان را به گروگان می گیرند.