دانلود فیلم The Conformist 1970 - دنباله‌رو

دانلود فیلم The Conformist 1970 - دنباله‌رو
یک مرد ایتالیایی ضعیف الاراده تبدیل به یک فاشیست متزلزل می شود که به خارج از کشور می رود تا ترور معلم قدیمی خود را که اکنون یک مخالف سیاسی است ترتیب دهد.