دانلود فیلم Sparrows 2015 - گنجشک ها

دانلود فیلم Sparrows 2015 - گنجشک ها
سبک زندگی نوجوانی به نام آری در شهر بزرگ مختل می شود چراکه توسط مادرش برای زندگی در کنار پدر و مادربزرگش به یک دهکده کوچک ماهیگیری فرستاده می شود.