دانلود فیلم The Scent of Green Papaya 1993 - بوی خوش پاپای سبز

دانلود فیلم The Scent of Green Papaya 1993 - بوی خوش پاپای سبز
"مو" دختری کوچکی که به عنوان پیشخدمت به خانه جدیدی می رود.مادر خانواده که هنوز در غم از دست دادن دخترش است.در ذهنش "مو" را به عنوان دخترش می شناسد.10 سال بعد او به خانه پیانیست جوان و همسرش فرستاده می شود و...